تبلیغات
پیام های آسمان
صرف فعل ماضی باضمیر وترجمه
___________________________"__
من درسم رانوشتم....انا کتبتُ دَرسی
______________________________
تودرست رانوشتی
انتَ کتبتَ درسکَ
انتِ کتبتِ درسکِ
______ _______________________
اودرسش رانوشت
هوَ کتبَ درسه
هیَ کتبتْ درسها
______________________________
مادرسمان رانوشتیم...نحنُ کتبنا دَرسٰنا
______________________________
شمادرستان رانوشتید
مثنی مذکر ومونث..انتما کتبتما دَرسکما
جمع مذکر...........انتم کَتبتمْ   درسکم
جمع مونث...........انتنَ کتبتنَ درسکنَ
____ _________________________"
آنها درسشان رانوشتند
مثنی مذکر......هُما کَتبا درسهُما
مثنی مونث.....هما کتبتاٰ درسهُما
جمع مذکر......همْ کتبوا  دَرسُهم
جمع مونث......هنَ کتبن َ درسُهنَ
_____________________________
https://telegram.me/joinchat/CXsRjED4LKu8sO5652KdBA
عربی پایه های ۷متوسطه اولنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 3 دی 1395 - 07:40 ب.ظ
«میوه ها»

«الفواكه»

انار: رُمّان – رُمّانة

پرتقال : بُرتقال

نارنگی: یوسف اَفندی – اَلْاَلَنگِی – لَیمون أفندی

موز : مَوز

سیب : تُفاح

گلابی: اِجّاص – كُمثرَی – عَرمُوط

هلو : دُرّاق (میوه هلو – درخت هلو ) – ( دُراقِن )

زرد آلو : مِشمِش

خیار چنبر : قِثاء

به : سَفَرجَل 

توت فرنگی: فَراوَلة – فَریز – توت الأرض

گیلاس : كَرَز ( واحد آن كرزة )- قَراص

خرما لو: كاكِی 

انجیر : تین 

اِزگیل : مُشمُلاء – مِشْمِلاء

آلو زرد : الاجَّاص الاهلیلَجِی 

آناناس: أَناناس : اصل این كلمه آمریكایی است ( أ نَناس)

انگور : عِنَب 

نارگیل : جَوز الهند 

شفتالو : خَوخ

هویج : جَزَر 

غوره : حِصْرُم 

زالزالك : نِبْق (عُناب)

زیتون : زیتون 

شلیل : الزُّلَّیق 

لیمو ترش: لیمون حامض

ترنج (بالنگ) : اُترُنج – اُترُجّ – تُرُنج – لیمون الیهود

آلوچه : الجانِرْك 

لیمو شیرین :لیمون حُلْو

هندوانه : بَطّیخ أحمر (رَقِّی)

آلو :بَرقوق (خَوخ)

تَمِشك : توت العُلَّیق 

خِیار : خِیار

طالبی : بَطّیخ أ صْفر (شَمّام )

خربزه : بَطّیخ أصفر 
«سبزیجات »

«الخُضرَوات »

گوجه : طَماطَم – طَماطَة

پیاز : بَصَل 

پیاز كوهی : قِرْط

سیر : ثُوم – فُوم 

سیب زمینی : بَطا طا

باقِلّا : فُول – جِر جِر 

بادمجان : اَنَب – حَدَج – باذنجان

قارچ : فُطْر 

كاهو : خَسّ 

برگ كلم (كلم پیچ ) : مَلفوف – اللَّها نة

اسفناج : اسفاناج – سَبا نِخ

گشنیز : الكُزبُرَه – كَزبُرَه

تره تیزك : جَرجیر 

شبدروحشی :ذ ُرَق

گل كلم : قََرنا بیط – قِنبیط

فلفل سبز : فُلفُل أخضَر 

فلفل قرمز : فُلفُل أ حْمَر
 
نام میوه ها وسبزیجات به عربی 
پیازچه : بَصَل أخضر 

كرفس: كَرَفس

موسیر : فوم جبلی

كدو تنبل (قرمز) : قَرع 

نخود سبز (فرنگی) : بازِ لّا (بسلّی)

فلفل سیاه : فُلفُل أسود 

جعفری : بَقدونِس – معد نوس

زرشك : بربریس

سیب زمینی شیرین (هندی) : بطا طا حلوة

هِل : الاُ مُومیِّة

لوبیا سبز : فاصُولیا 

ذرت : الذ ُرة – ذ َرَ ة

چغندر : صَوطَلَه –شَمَندَر - ( اَلْبَنْجَر)- (سَلق)

كدو: یَقطین – دُبا – كوسا 

گوجه فرنگی: بَندُورَة

زیره : كَمُّون 

بادام زمینی : فُستُق العَبید 

تربچه : فُجْل

شنبلیله : الغاریقا (حُلْبَة )

هندوانه ابوجهل : اَلحَنضَل 

نعناع : نعناع 

كنگر فرنگی: اَلْأرضی شوكی (حَرشَف )

كتیرا ،گَوَن ،گیاه اسطر غالوس: الكُثَیْرا

نی شكر: البُرسُوم – قَصبُ السُّكَر

شلغم :لِفْت – سَلجم

تره : كُرّاث

ریحان :رَیحان 

شِوید: شِبِت

هویج : جَزَر

چغندر قند : البَنجرالسُّكرینظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 3 دی 1395 - 07:35 ب.ظ
بومی سازی در کتب عربی
 
-بانگاهی به تدریس عربی درکشورهای مسلمان غیر عرب زبان نظیر مالزی . ترکیه . افغانستان  به این رویکرد رسیده شد که کتاب عربی طبق زبان رسمی کشور بومی سازی شود
 هدف اینست که قواعدعربی به دستورزبان فارسی پیوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر بومی سازی شود . 

آموزش فعل و ضمیر بومی سازی شده است 
یعنی دانش آموز بر اساس دانسته ها، زبان عربی  را یاد می گیرد 

به عنوان مثال
 می گویم اگر در زبان فارسی «من» داریم، در زبان عربی «أنا» هست. وقتی دانش آموز نگاه می کند، متوجه می شود یک نفر است و نیازی نیست که به او بگوییم متکلم وحده است.

 آموزش ضمایر بر اساس «من، تو، او، ما، شما و ایشان» تنظیم شده است.

 من: أنا 
 تو: أنتَ و أنتِ 
 او: هوَ و هیَ 
 ما: نحن 
 شما: أنتُم ، أنتنَّ و أنتما 
 ایشان: هُم، هُنَّ و هُما 

آموزش فعل و ضمیر در کتاب های عربی دورۀ اوّل متوسّطه بومی سازی شده است
 لذا به ویژه از اولیای دانش آموزان که با سبک گذشته خو گرفته اند و می خواهند
به فرزندانشان کمک کنند درخواست می گردد به این مطلب مهم توجّه کنند.

 آموزش
ضمایر و صیغه های افعال بر اساس دستور زبان فارسی و به صورت
 من، 
تو، 
او،
 ما، 
شما،
ایشان
 است.
 سبک پیشین به این صورت بود: )هوَ، هُما، هُم، هیَ، هُما، هُنَّ، أنتَ، أنتُما،
أنتُم، أنتِ، أنتُما، أنتُنَّ، أنا، نَحنُ
 علاوه بر آموزش ضمیر تصاویرنیز دربرگیرندهٔ پیام فرهنگی، ارزشی، اخلاقی، اجتماعی، دینی و میهنی است و در راستای
تقویت هویّت ایرانی  اسلامی و با دقّت فراوان گزینش شده اند.
کاربرد تصاویر با این رویکرد، برای
اوّلین بار است که در کتاب های عربی تجربه می شود؛
 تصاویری از دانشمندان، هنرمندان، رزمندگان،
ورزشکاران و چهره های ماندگار فرهنگ این سرزمین، در عصر بحران هویّت می تواند حسّ خودباوری
و افتخار را برای فرزندان این مرز و بوم به ارمغان آورد.نظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 3 دی 1395 - 07:31 ب.ظ
دختری یک تبلت خریده بود. پدرش وقتی تبلت را دید پرسید:وقتی که آن را خریدی. اولین کاری که کردی چی بود. ؟دختر گفت:روی صفحه اش را با برچسب ضد خش پوشاندم ویک کاور هم برای جلدش خریدم.
پدر:کسی مجبورت کرد اینکار رو بکنی؟دختر:نه 
پدر: با این کار به شرکت سازنده اش توهین شد؟دختر:نه پدر.اتفاقا خود شرکت توصیه می کند که از کاور استفاده کنیم.
پدر:چون تبلت زشت وبی ارزش بود این کا را کردی؟دختر:اتفاق چون دلم نمی خواهد ضربه ای بهش بخوره واز قیمت بیفته این کا رو کردم.
پدر:کاور که کشیدی زشت شد؟دختر:به نظرم زشت نشد،ولی اگرم زشت می شد، به حفاظتی که از تبلتم می کند می ارزد. 
پدر نگاه با محبتی به دختر انداخت وگفت:"حجاب یعنی همین"نظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 3 دی 1395 - 07:25 ب.ظ
مزایایی استفاده از نرم افزار آموزشی عربی « البستان » برای دانش آموزان متوسّطه اوّل
۱- ایجاد انگیزه و علاقه مند شدن به درس عربی با توجه به ویژگی ها و امکانات نرم افزار
۲- افزایش مهارت شنیداری با توجه به دسترس بودن صوت و قرائت جملات با لهجه عربی
۳- افزایش مهارت گفتاری با توجه به امکان تکرار پس از شنیدن قرائت جملات و کلمات عربی
۴- یادگیری بهتر قواعد و فنون ترجمه با توجه به توضیحات و شرح تصویری قواعد و فنون ترجمه هر درس
۵- تشویق دانش آموزان به حل تمرین دروس با توجه به امکان مقایسه بین جواب دانش آموز و نرم افزار
۶- افزایش مهارت های پنج گانه (ترجمه ، واژه شناسی ، قواعد ، مکالمه ، درک و فهم ) با توجه به تعداد زیاد سوالات در آزمون نرم افزار
۷- تعمیق و تثبیت یادگیری با توجه به تعداد زیاد سوالات ( پایه هفتم 1600 ، پایه هشتم 1700 و پایه نهم 1600 سوال) و امکان برگزاری آزمون هایی متعدد در دو سطح عادی و پیشرفته برای دانش آموز و نمایش جواب صحیح هر سوال و ارایه کارنامه ودر صد نمرات در هر مهارتنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 3 دی 1395 - 07:18 ب.ظ
انتظار ...:
حکم روزه با احتمال ضرر و بیماری

سوال: اگ ر روزه باعث شود بیماری دیرتر بهبود یابد، تکلیف چیست؟

پاسخ: همه مراجع: روزه حرام است. [1]
---------------------------
سوال(2): اگر بیمار با اعتقاد به این که روزه برایش ضرر دارد، روزه بگیرد، حکمش چیست؟

پاسخ: همه مراجع: اگر روزه بگیرد، صحیح نیست و باید پس از ماه رمضان در هنگام سلامت آن را قضا کند. [2]
---------------------------
منبع:
[1]. امام، تحریرالوسیله، ج 1، القول فی شرایط صحه الصوم و وجوبه، ص 534، م 1؛ امام و مکارم،‌ العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 2، (شرایط صحه الصوم)، م 6؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، م 1029 و العروه الوثقی مع تعلیقه، ج 2(شرایط صحه الصوم)، قبل از م 1، السادس؛ صفی، هدایه العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1351.
[2]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1743 و 1745؛ امام، تحریر الوسیله، ج 1، القول فی شرایط صحه الصوم و وجوبه، ص 534، م 1؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 2، (شرایط صحه الصوم)، قبل از م 1، السادس؛ بهجت، استفتائات، ج 2، با استفاده از س 2891؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 751، 753 و 755؛ سبحانی،‌ توضیح المسائل،‌م 1652 و 1654؛‌ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1،‌م 1031 و العروه الوثقی مع تعلیقه، ج 2، قبل از م 1، السادس؛ صافی، هدایه العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1351؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 3،‌ با استفاده از س 302.

#حکام_روزه
#ضرر_روزهنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی شنبه 29 خرداد 1395 - 03:16 ب.ظ
خواص طبی نماز
 
✅ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬﺍﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻳﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .

 ﻭﻗﺘﻲﭼﺸﻤﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥﭼﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﻮﺍﻗﺼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺮﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .

ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﺩﻟﻲ ﺑﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﻭﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﺨﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺍﺭﺍﺩﻱﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺻﺮﻑﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .

 ﻧﻤﺎﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺃﺣﺸﺎﺀ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﮑﻢ , ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﻮﺀﻫﺎﺿﻤﻪ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﺭﮐﻮﻉ ﺩﺭﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ 

 ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﮐﻮﻉ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐه ﺩﺭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩﻥﺳﻤﭙﺎﺗﻴﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺫﮐﺮ ﺭﮐﻮﻉ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖﻋﻀﻼﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﮔﺮﺩﻥ ﺳﺎﻕ ﭘﺎ ﻭ ﺭﺍﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ .

 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﮐﺜﺮﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ , ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ ﻭ استحکام مغز

 ﺳﺠﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱﺳﻴﺎﺗﻴﮏ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . 

 ﺳﺠﺪﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻭﺳﻮﺀ ﻫﺎﺿﻤﻪ , ﭘﺮﺩﻩ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﻳﺪﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﻤﻲ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .

 ﺳﺠﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻏﺪﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ , ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﻭﺕﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

 ﺣﺎﻻﺕ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﺼﺎﺑﻴﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻭﺻﻞﻣﻲ ﮐﻨﺪ,ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﺩﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖﺳﺠﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺭﺍ
ﺗﺴﮑﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .

 ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼﺕ ﭘﺎﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻥﻫﺎ , ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ , ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﺘﻖ , ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ .


 ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻣﻮﻣﻦﻭ ﻣﺎﻳﻪ ﻱ ﻗﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍنگیزه ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ , ﻭﻟﻲﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻲﻣﻔﻴﺪ ﺑاشد‌.
 

نظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی شنبه 12 دی 1394 - 08:59 ق.ظ
حشرات در قرآن
   
                                
        1. ملخ:« یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ  مُنْتَشِرٌ» (قمر / 7) همچون ملخهای پراكنده از قبرها خارج می‌شوند.

2. زنبورعسل:« وَ أَوْحی رَبُّكَ إِلَی النَّحْلِ » (نحل / 68) و پروردگار تو به زنبورعسل وحی (الهام غریزی) نمود. 
3. مگس:« إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً» (حج/73) كسانی را كه غیر از خدا می‌خوانید،هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند.

4. پشه:« إِنَّ اللَّهَ لا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها » (بقره / 26) خداوند از اینكه (به موجودات ظاهرا كوچكی مانند) پشه و حتی كمتر از آن، مثال بزند شرم نمی‌كند.

5. مورچه‌« قالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیُّهَا الَّنمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ » (نمل / 18) مورچه‌ای گفت: به لانه‌های خود بروید. 
6. موریانه:« ما دَلَّهُمْ عَلی مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ » (سبا / 14) كسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر موریانه كه عصای او را او را میخورد.

7. عنكبوت:« إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ » (عنكبوت / 41) سست‌ترین خانه‌ها، خانه عنكبوت است.

8. پروانه:« یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَتبْثُوثِ » (قارعه / 4) روزی كه مردم مانند پروانه‌های پراكنده خواهند بود.
https://telegram.me/ramazani1نظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی شنبه 12 دی 1394 - 08:46 ق.ظ
سلامنویسنده -  دانشمند - معلم
 
کاتب – عالم  - معلّم

کاتب -  عالم – مدرّسپزشک – داروساز - مهندس

طبیب -  صیدلانی - مهندس
ّ
دندانپزشک - دامپزشک  - پرستار

طبیب الأسنان  -  بَیطَریّ  -  مُمَرّض

 


دانش آموز – دانشجو - کارمند


تلمیذ- طالبٌ جامعیّ - موظفخبرنگار - روزنامه نگار - تایپیست

مُراسِل -  صُحُفیّ -  طبّاع


حسابدار – عکاس  - نقاش

مُحاسِب  - مُصوَّر -  رَسّام


مهماندار – بازیکن - جهانگرد

مُضِیف  -  لاعب  - سیّاح


ماهیگیر – غواص  - شکارچی

سمّاک – غوّاص  - صیّاد


خلبان – راننده -  دربان

طیّار - سائق - بَوّاب


سرباز – پلیس - افسر

جُندیّ  -  شُرطیّ  -  ضابط
 

آشپز-  نانوا - شیرینی فروش

طبّاخ  -  خبّاز  -  حَلوانیّ


پارچه فروش – آهنگر -  پیرایشگر

بزّاز-  حدّاد -  حلّاقتراشکار -  برقکار -   آتش نشان

خرّاط- کهربائیّ- اطفائینظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی یکشنبه 1 آذر 1394 - 08:23 ب.ظ
تعدادی کلمات متضاد در عربی 

~~البُرودَۀ : سردی / الحَرارَۀ : گرمی 
تَشاوُم : بد بینی / تَفاؤل : خوش بینی 
جاعَ : گرسنه شد / شَبِعَ : سیر شد 
الجَنَّۀ : بهشت / النّار : آتش ، جهنم 
الحَرکَۀ : حرکت / السُّکون : سکون 
الحَسنات : خوبی ها ، نیکی ها / السَّیئات : بدی ها 
الحُلو : شیرین / المُرّ : تلخ 
الحُلوَۀ : شیرینی / المَرارَۀ : تلخی 
الحَیاۀ : زندگی / المَوت : مرگ 
الدّار الباقِیۀ : کنایه از آخِرت / الدّار الفانِیۀ : کنایه از دنیا 
الدُّنیا : دنیا / العُقْبَی : آخرت 
ذاتَ یَومٍ : روزی / ذاتَ لَیلۀٍ : شبی 
رَخیص : ارزان / ثَمین ، غالی ، باهِظ : گران 
رَطب : تر ، خیس / یابِس : خشک 
رَفضَ : نپذیرفت ، رد کرد / قَبِلَ : پذیرفت 
زَین : خوبی / شَین : بدی 
ساءَ : بد شد / حَسُنَ : خوب شد 
السَّهل : آسان / الصَّعب : دشوار ، سخت 
الشَّباب : جوانی / الشَّیب : پیری 
العَذب : شیرین / المُرّ : تلخ 
العَلانیۀ : آشکار ، ظاهر / السَّریرة : درون ، نهان 
الفَرَح : شادی / الکَآبَۀ : مصیبت ، افسردگی 
مُحرِق : سوزاننده / الهامِد : سرد و خاموش 
النَّشاط : نشاط ، شادابی / الخُمول : سستی ، تنبلی 
نِعْمَ : خوب است / بِئسَ : بد است 
نَهضَ : بلند شد ، ایستاد / جلَسَ : نشست 
وُلِدَ : متولد شد / تُوُفِّیَ : وفات یافت 
الیأس : نا امیدی / الرَّجاء : امید 
یَسَّرَ : آسان نمود / عَسَّرَ : دشوار نمود 
یَمین : راست / یَسار : چپنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی یکشنبه 1 آذر 1394 - 08:05 ب.ظ
حتما تا آخر بخونید بعد لایک کنید.من شخصا از خوندنش لذت بردم..

اطلاعاتی در مورد پیامبران(ع)

● 4 نفر از پیامبرانی که عرب.زبان بودند:
- حضرت هود(ع)
- حضرت صالح(ع)
- حضرت شعیب(ع)
- حضرت محمد(ص)


● پیامبرانی که هرگز ازدواج نکردند:
- حضرت عیسی(ع)
- حضرت یحیی(ع)

● پیامبرانی که با هم برادر بودند:
- حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع)
- حضرت اسمائیل(ع) و حضرت اسحاق(ع)

● پیامبرانی که پدر و پسر بودند:
- حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع)
- حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسحاق(ع)
- حضرت یعقوب(ع) و حضرت یوسف(ع)

● پیامبرانی که در کنار مزار حضرت علی(ع) مدفون هستند:
- حضرت آدم(ع)
- حضرت نوح(ع)
- حضرت صالح(ع)
- حضرت هود(ع)

● پیامبرانی که دو نام داشتند:
- حضرت محمد(ص)- احمد
- حضرت یونس(ع)- ذوالنون
- حضرت عیسی(ع)- مسیح
- حضرت خضر(ع)- ملیقا
- حضرت یعقوب(ع)- اسرائیل
- حضرت یوشع بن نون(ع)- ذوالکفل


● حضرت یونس(ع) چند شبانه.روز در شکم ماهی بودند؟
- 7 شبانه.روز

● تعداد پیامبرانی که در بنی.اسرائیل مبعوث شدند:
- 600 پیامبر

● پیامبرانی که در زمین کربلا بر مصیبت امام حسین(ع) گریستند:
- حضرت آدم(ع)
- حضرت ابراهیم(ع)
- حضرت موسی(ع)
- حضرت اسماعیل(ع)
- حضرت نوح(ع)
- حضرت عیسی(ع)

● پیامبرانی که پادشاه روی زمین بودند:
- حضرت سلیمان(ع)
- حضرت ذوالقرنین(ع)

● آخرین پیامبری که وارد بهشت می.شود؟
- حضرت سلیمان(ع)

● پیامبرانی که با هم، هم.عصر بودند؟
- حضرت خضر(ع)
حضرت موسی(ع)
حضرت شعیب(ع)
- حضرت ابراهیم(ع)
‌حضرت لوط(ع)
حضرت یعقوب(ع) 
حضرت یوسف(ع)

● پیامبرانی که مقام امامت هم داشتند؟
- حضرت محمد(ص)
- حضرت ابراهیم(ع)

● کدام پیامبر(ع) در کشور ایران مدفون است؟
- حضرت دانیال نبی(ع) در شهر شوش دانیال

● کدام یک از پیامبران را سر بریدند؟
- حضرت یحیی(ع)
 
● قبر حضرت موسی(ع) توسط چه کسی کنده شد؟
- حضرت عزرائیل(ع)

● کدام پیامبر(ع) داماد یکی دیگر از پیامبران(ع) بود؟
- حضرت موسی(ع) داماد حضرت شعیب(ع) بود!نظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی یکشنبه 1 آذر 1394 - 08:00 ب.ظ
 دانش افزایی دبیران قرآن 
معنای نام سوره ها

1- فاتحه=  گشاینده
2- بقره=  گاو ماده
3- آل عمران=  خانواده حضرت عمران علیه السلام
4- نساء=  زنان
5- مائده=  سفره و خوان غذا
6- انعام=  احشام و چهار پایان
7- اعراف=  جائى است میان بهشت و جهنم
8- انفال=  منابع و ثروت هاى عمومى در طبیعت
9- توبه=  بازگشت
10- یونس=  نام یكى از پیامبران
11- هود=  نام یكى از پیامبران
12- یوسف=  نام یكى از پیامبران
13- رعد=  غرش آسمان و ابر
14- ابراهیم=  نام یكى از انبیاء
15- حجر=  نام سرزمین قوم ثمود
16- نحل=  زنبور عسل
17- اسراء=  حركت شبانه
18- كهف=  غار
19- مریم=  مادر حضرت عیسى
20- طه=  رمزى است خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم
21- انبیاء=  پیامبران
22- حجّ=  قصد و آهنگ و نام یكى از عبادات اسلامى كه از فروع دین است
23- مؤمنون=  ایمان آوردگان
24- نور=  روشنایی و روشنی
25- فرقان= جدا كننده
26- شعراء=  شاعران
27- نمل. مورچه
28- قصص== قصّه 
29- عنكبوت=  نوعی حشره
30- روم=  نام كشورى است
31- لقمان=  نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است
32- سجده=  سجده كردن
33- احزاب=  حزب ها و گروه ها
34- سبا=  نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان علیه السلام در آمد
35- فاطر=  شكافنده، پدید آورنده
36- یس=   از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر
37- صافّات=  به صفّ كشیده ها
38- ص=  از حروف مقطع رمز
39- زمر=  جمع زمره: گروه ها و دسته ها
40- مؤمن=  ایمان آورنده
41- فصّلت=  بخش بخش و فصل فصل شده
42- شورى= مشورت و هم فكرى و نظر خواهى
43- زخرف=  زینت و زیور
44- دُخان=  دود
45- جاثیه=  به زانو افتاده
46- احقاف=  نام سرزمین قوم عاد در نزدیكى یمن
47- محمّد=  صلی الله عیله وسلم[نام پیامبر بزرگ اسلام
48- فتح=  پیروزى
49- حجرات=  حجره ها و اطاق ها
50- ق=  از حروف رمز اوائل سوره ها
51- ذاریات=  پراكنده كنندگان
52- طور=  نام کوهی که حضرت موسی برای مناجات با خدا به آنجا رفت
53- نجم= ستاره
54- قمر==  ماه
55- رحمن=   بخشنده
56- واقعه=  پیش آمد، حادثه
57- حدید=   آهن
58- مجادله=   گفت و گو و جَدَل
59- حشر=  بیرون آمدن، بر انگیخته شدن
60- ممتحنه=  زن امتحان شده
61- صفّ= ردیف و صفّ
62- جمعه=  یکی ازایام هفته
63- منافقون=  دو چهره ها
64- تغابن=  گول خوردگى و حسرت و خسران
65- طلاق=  رها ساختن و طلاق دادن زن
66- تحریم=  حرام و ممنوع ساختن
67- ملك=   فرمانروائى
68- قلم=  وسیله نوشتن
69- حاقّه=  آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است
70- معارج =  نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده
71- نوح=  از پیامبران بزرگ
72- جن=   موجودى نامرئى با ویژگیهائى عجیب
73- مزمّل=   گلیم به خود پیچیده
74- مدثّر=  جامه به خود پیچیده
75- قیامت=  برخاستن
76- دهر=  روزگار، دوران
77- مرسلات=  فرستاده شده ها
78- نبا=  خبر
79- نازعات=  آنها كه از روى قوت مى كشند
80- عبس=  چهره در هم كشید
81- تكویر=   هم پیچیده شدن
82- انفطار=  شكافته شدن
83- مطففین=  كم فروشان
84- انشقاق=  دو شقه شدن و شكاف برداشتن
85- بروج=  برج ها
86- طارق=  ستاره ظاهر شونده
87- اعلى=  برتر
88- غاشیه=  فرا گیرنده
89- فجر=  سپیده دم
90- بلد=  شهر
91- شمس= خورشید
92- لیل=  شب
93- ضحى=  نور و روشنائى
94- انشراح=  گشاده شدن، وسیع شدن
95- تین=  انجیر
96- علق=  خون بسته، زالو، كرم
97- قدر=  اندازه، سنجش، ارزش
98- بیّنه=  دلیل روشن و حجت آشكار
99- زلزال=  لرزش و زلزله
100- العادیات =  دوندگان
101- قارعه=  كوبنده
102- تكاثر=  افتخار به زیادى ثروت و عزّت
103- عصر=  زمان، بعد از ظهر، فشار و ...
104- همزه=  عیب جو و طعنه زن
105- فیل=  نوعی حیوان
106- ایلاف=  الفت دادن
107- ماعون=  ظرف غذا
108- كوثر=  خیر فراوان
109- كافرون= كافرها
110- نصر=  یارى
111- تبّت=  شكسته باد
112- اخلاص = خالص كردن
113- فلق = صبح
114- ناس= مردمنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی یکشنبه 1 آذر 1394 - 07:56 ب.ظ
شناسنامه ی قرآن
نام: قرآن، قرآن یک کلمه ی عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشد
لقب قرآن: مجید
زبان قرآن:عربی
زمان نزول: ماه رمضان , شب قدر
محل نزول: مکه مکرمه, غار حرا
فرستنده: الله جل جلاله
ملکه وحی: حضرت جبرئیل
گیرنده: حضرت محمد 
تعدادوحی:۲۴۰۰۰ مرتبه
مدت نزول:۲۳ سال
اولین آیه: إقرا باسم ربک الذی خلق
اولین سوره: العلق
آخرین سوره: النصر
آخرین آیه: الیوم اکملت لکم دینکم
تعدادجزء:۳۰ جزء
تعداد سوره:۱۱۴ سوره
با عظمت ترین آیه: آیت الکرسی
طولانیترین سوره: سوره بقره
کوتاه ترین سوره: سوره کوثر
بزرگترین آیه: آیه ی ۲۸۲ سوره ی بقره
کوچکترین آیه: کلمه (طه) از سوره بیستم
تعداد سوره های مکی: ۸۲ سوره
تعداد سوره های مدنی: ۲۰ سوره
تعداد سوره های مکی و مدنی: ۱۲ سوره
سوره نصف قرآن: سوره کهف
مادر قرآن: فاتحه
قلب قرآن: یس
عروس قرآن: سوره ی الرحمن
سوره ای که دو بسم الله دارد: نمل
سوره ای که بسم الله ندارد: توبه
تعداد حزب: ۱۲۰ حزب
سوره ای که در تمام آیات اسم الله دارد: مجادله
تعدا آیات: ۶۲۳۶ آیه
تعداد کلمات: ۷۷۴۳۹ کلمه 
تعداد حروف کل قرآن: ۳۳۰۷۳۳ حروف
تعداد نقطه ها: ۱۰۵۶۸۴نقطه
قرآن به سه قسمت تقسیم شده: وحدانیت خدا ، قصص ، احکام
سوره ای که سه بار خواندن آن حکم ختم قرآن را دارد: سوره ی اخلاص
و …
————————————
«« تـــــــوجه »»
در زمان نزول قرآن چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب , کامپیوتر , ماهواره , تلسکوب , وسیله پرواز و زیردریایی , اسکنر 
و,,,
—————————————————–
 واقعیات شگفت‌انگیز در مورد قرآن
برابری مرد با زن: 
واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود ۲۴ مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم ۲۴ مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی ۲۴=۲۴ 
برابری در قرآن در همه مسائل دیده میشود:
دنیا ۱۱۵ / آخرت ۱۱۵
ملائک ۸۸ / شیطان ۸۸ 
زندگی ۱۴۵ / مرگ ۱۴۵ 
سود ۵۰ / زیان ۵۰ 
ملت (مردم) ۵۰ / پیامبران ۵۰ 
ابلیس ۱۱ / پناه جستن از شر ابلیس ۱۱ 
مصیبت ۷۵ / شکر ۷۵ 
صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣ 
فریب خوردگان (گمراه شدگان) ۱۷ / مردگان (مردم مرده) ١٧ 
مسلمین ۴١ / جهاد ۴١ 
طلا ۸ / زندگی راحت ٨ 
جادو ۶٠ / فتنه ۶٠ 
زکات ٣٢ / برکت ٣٢ 
ذهن ۴٩ / نور ۴٩ 
زبان ٢۵ / موعظه (گفتار، اندرز) ٢۵ 
آرزو ٨ / ترس ٨ 
آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ / تبلیغ کردن ١٨ 
سختی ١١۴ / صبر١١۴ 
محمد (صلوات الله علیه) ۴ / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) ۴ 
* همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم. 
نماز ۵، ماه ١٢، روز ٣۶۵ 
دریا ٣٢، زمین (خشکی) ١٣ — دریا + خشکی = ۴۵=۱۳+۳۲ — دریا = %۱۱۱۱۱۱۱/۷۱= ۱۰۰ × ۴۵/۳۲ — 
خشکی = % ۸۸۸۸۸۸۸۹/۲۸ = ۱۰۰ × ۴۵/۱۳ — دریا + خشکی = % ۰۰/۱۰۰ 
دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب ۱۱۱/۷۱% و خشکی ۸۸۹/۲۸ % از کره زمین را فراگرفته است. 
آیا همه اینها اتفاقی است؟؟؟

اتفاقی است؟
تا اینجا کافی نبود؟؟؟ قانع نشدید؟
از سوره قمر تا آخر قرآن ۱۳۸۹ آیه وجود دارد . و سال ۱۳۸۹ قمری برابر ۱۹۶۹ میلادی است که تاریخ فتح ماه توسط بشر است.
همچنین درسوره ۱۹ (مریم) آیه ۵۷ در ذکر ماجرای ادریس نبی (علیه السلام)می فرماید:
و رفعناه مکانا علیا : و [ما] او را به مقامى بلند ارتقا دادیم.
۱۹۵۷ تاریخ تسخیر فضا توسط انسان است. فضاپیمای اسپوتنیک روس در ۴ اکتبر این سال به خارج از جو پرتاب شد. 
در تمام حیوانات، تعداد کروموزومهای حیوان نر و ماده برابر است و زنبور عسل تنها حیوانی است که ساختار کروموزومی آن با سایر حیوانات متفاوت است زیرا زنبور ماده ۱۶ جفت کروموزوم دارد در حالی که زنبور نر ۱۶ تک کروموزوم دارد و جالب است که شانزدهمین سوره قرآن به نام زنبور عسل(نحل) نام گذاری شده است.
همچنین در چند جای قرآن کلمه حمیر(الاغ) همراه نام سایر چهارپایان به کار رفته است اما تنها در دو آیه قرآن نام این حیوان به تنهایی ذکر شده است. 
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر(لقمان) و, مثل الذین حملوا التورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا (جمعه)
این حیوان ۳۱ جفت کروموزوم یعنی: ۶۲ کروموزوم دارد و این دو سوره سوره های ۳۱ و ۶۲ قرآن هستند.
یک پژوهشگر هلندی غیر مسلمان چندی پیش تحقیقی در دانشگاه آمستردام انجام داد و به این نتیجه رسید که ذکرکلمه ی جلاله الله و تکرار آن ونیز صدای این لفظ، موجب آرامش روحی می شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می کند. این پژوهشگر در این باره می گوید: پس از انجام تحقیقاتی سه ساله که بر روی تعداد زیادی مسلمان که قرآن می خوانند و یا کلمه الله را می شنوند، به این نتیجه رسیدم که ذکر کلمه ی جلاله ی الله و تکرار آن و حتی شنیدن آن، موجب آرامش روحی می شود واسترس و نگرانی را ازبدن انسان دور می کند و نیز به تنفس انسان نظم و ترتیب می دهد.نظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی یکشنبه 1 آذر 1394 - 07:43 ب.ظنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 29 آبان 1394 - 06:40 ب.ظ
 جملاتی دارای فعل نهی :


************
لا تَفعَل :
************

﴿فَاَمَّا الْیَتیمَ فَلا تَقْهَرْ﴾ (قرآن کریم)

﴿وَ اَمَّا السّائِلَ فَلا تَنهَرْ﴾ (قرآن کریم)

لَا تَأْكُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة – امام باقر (ع)
در ظرف های طلا و نقره غذا نخور .

سَل تَفَقُّهاً وَ لا تَسأَل تَعَنُّتاً – امام علی (ع)

لَا تَجْلِسْ عَلَى الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ – امام علی (ع)

لَا تَعْمَلْ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ رِیَاءً وَ لَا تَتْرُكْهُ حَیَاءً – امام علی (ع)

كُلْ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا‌تَأْكُلْ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ  – امام باقر (ع)

كُلْ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ  – امام صادق (ع)

انظر الى الدّنیا نظر الزّاهد المفارق و لا تنظر الیها نظر العاشق الوامق – امام علی (ع)

إِنَّ رَجُلاً أَتى رَسولَ اللّه صلی الله علیه و آله فَقالَ:  یا رَسولَ اللّه عَلِّمنى خُلقا یَجمَعُ لى خَیرَ الدُّنیا وَالآخِرَةِ فَقالَ صلی الله علیه و آله : لاتَکْذِبْ – پیامبر (ص)

لَا تَأْكُلْ وَ أَنْتَ تَمْشِی إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِك – امام صادق (ع)
در حال راه رفتن نخور مگر این که ناچار باشی .************
لا تَفعَلوا :
************

﴿لا تَجعَلُوا اللهَ عُرضَةً لِاَیمانِکُم﴾ (قرآن کریم)

﴿لا تَرفَعوا اَصواتَکُم فَوقَ صَوتِ النَّبیِّ﴾ (قرآن کریم)

﴿لا تَقرَبُوا الصَّلاةَ وَ اَنتُم سُکاریٰ﴾ (قرآن کریم)

﴿ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ ﴾ (قرآن کریم)

﴿لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ (قرآن کریم)

﴿لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ (قرآن کریم)

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَسئَلوا عَن اَشیاءَ اِن تُبدَ لَکُم تَسُؤکُم» (مائده/101)

لا تُحرِقُوا النَّخلَ و لا تُغرِقوهُ بِالماءِ و لا تَقطَعُوا شَجَرَةً مُثمِرَةً و لا تُحرِقُوا زَرعاً لأِنَّكُم لا تَدرونَ لَعَلَّكُم تَحتاجُونَ إلَیهِ – پیامبر (ص)

لاتَعذِروا اَنفُسَکُم فی خَطَئِها – پیامبر (ص)

لا تَدخُلوا الحَمّامَ عَلَی الرِّیقِ وَ لاتَدخُلُوهُ حَتّی‏ تَطعَمُوا شَیئاً – امام کاظم (ع)

لَا تَنْظُرُوا إِلَى صِغَرِ الذَّنْبِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى مَنِ اجْتَرَأْتُم – معصوم (ع)


لا تَقطَعُوا الثِّمارَ فَیَبعَثَ اللهُ عَلَیكُم العَذابَ صَبًّا – امام صادق (ع)
درختان میوه را قطع نكنید كه خداوند بر شما عذاب فرو می‏ریزدنظرات () نویسنده: مرضیه روضه خوان باشی خراسانی جمعه 29 آبان 1394 - 02:49 ب.ظ
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

آخرین مطالب

 
ADS

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما